הסכם שימוש ורכישה

הסכם רכישה עבור הרחבת

 SUPERWTSUP CHROME/WATOOLBOX

 

הסכם רכישה זה (“הסכם”) נעשה ונערך בתאריך הרכישה על ידי הקונה (“הקונה”) של הרחבת SuperWtsup Chrome (“המוצר”).

 

המוצר הוא API לא רשמי לפלטפורמת WhatsApp ומסופק לקונה על בסיס “כמות שהוא”. הקונה מבין ומסכים כי השימוש במוצר הוא באחריותו ובאחריותו בלבד וכי ישנם סיכונים הקשורים לשימוש בממשקי API לא רשמיים, לרבות אך לא רק הפוטנציאל של חסימת חשבון WhatsApp של הקונה על ידי פלטפורמת ה- whatsapp.

 

הקונה מסכים כי לא ישתמש במוצר לספאם או לשלוח הודעות בניגוד לתנאי השירות של WhatsApp. במקרה שחשבון הוואטסאפ של הקונה נחסם כתוצאה מהשימוש שלו במוצר, המוכר יספק לקונה החלפה אחת בחינם של רשיון למספר ווטסאפ חדש שיספק הקונה. כל החלפה לאחר מכן תהיה כפופה לתשלום איקטוב מספר בס”כ 120 ש”ח).

 

הקונה מסכים לציית לכל החוקים והתקנות החלים בשימוש שלו במוצר, לרבות אך לא רק חוקי ישראל.

חוק חל: הסכם זה יהיה כפוף לחוקי ישראל.

 

המוכר אינו נותן אחריות לגבי הביצועים או הפונקציונליות של המוצר ולא יישא באחריות לכל נזק שייגרם מהשימוש במוצר.

 

הסכם זה מהווה את כל ההסכם בין הצדדים ביחס לנושא זה והוא גובר על כל ההסכמות וההבנות הקודמות ובתוך זמנן, הן בכתב והן בעל פה. אין לשנות או לשנות הסכם זה אלא בכתב חתום על ידי שני הצדדים.

 

קבלה: על ידי רכישת תוסף Chrome “SuperWtsup”, הקונה מסכים לתנאים ולהגבלות המפורטים בהסכם זה.

.